KAPALI ZARF AÇIK TASNİF USULÜ İLE GAYRİMENKUL SATIŞI İHALE İLANI

 

 

TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ

LİSANSLI DEPOCULUK SAN. VE TİC. A.S.’NE AİT

ŞANLIURFA İLİ, EYYÜBİYE İLÇESİ, YENİCE MAHALLESİ, 3953 ADA 1 VE 3 NOLU PARSEL, N41-C-12-A PAFTADA KAYITLI GAYRİMENKULÜN

KAPALI ZARF AÇIK TASNİF USULÜ İLE SATISI

İHALE İLANI

  1. Mülkiyeti TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SAN. VE TİC. A.Ş.’ne ait tapunun Şanlıurfa İli, Eyyübiye İlçesi, Yenice Mahallesi, 3953 Ada 1 Ve 3 Nolu Parsel, N41-C-12-A Paftada Kayıtlı 15.306,31 m²’lik arsa ve üzerinde kurulu 9600 ton çelik silo ve müştemilatı ile 10.704,69 m² boş arsa kapalı zarf açık tasnif usulü ile satışa çıkartılmıştır.
  2. İhale 11.08.2021 tarihinde saat 14:00’da Eskişehir Yolu 9. km. Dumlupınar Bulvarı TOBB İkiz Kuleler No: 252 D Blok Kat 27 Çankaya/ANKARA adresinde yapılacaktır. (TOBB İkiz Kuleler içerisinde ihale yeri değişikliği yapma hakkı TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SAN. VE TİC. A.S.’ne aittir.)
  3. İhaleye iştirak edecek İstekliler, teklif edilen bedelin %6’sı tutarında 90 takvim günü süreli geçici teminat mektubunu, imzalı teklif mektupları ve ihale şartnamesi ile birlikte ihale saatine kadar üzerinde ihalenin ve isteklinin adının yazılı olduğu kapalı bir zarf içinde alındı formu karşılığında ihalenin düzenleneceği adrese elden teslim edeceklerdir.
  4. İstekliler ihale şartnamesini Şirketimiz internet adresinden (www.tmo-tobblidas.com.tr) görebilir, indirip bastırabilir ve ihaleye iştirak edecek İstekliler de şartname ücretini (500,00TL+KDV) aşağıda belirtilen Kurumumuz hesabına yatırabilirler.

(Bu bedel, ihale saatine kadar ZİRAAT BANKASI KAMU KURUMSAL SUBESİ – TR11 0001 0017 4554 2570 9450 36 numaralı hesaba yatırılacaktır.)

  1. TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SAN. VE TİC. A.S. 4734 ve 2886 sayılı kanunlara tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine verip vermemekte, uygun bedelin tespitinde ve ihaleyi istediği ve dilediği şekilde, her aşamada tamamen iptal etmekte serbesttir.

EK 1 – Satis Sartnamesi

EK 2 – 03.08.2021 Zeyilname -1