Çorum Tesisi İhale Daveti

ÇORUM MERKEZ İŞYERİNDE MEVCUT BULUNAN 9.600 TONLUKÇELİK SİLO TESİSLERİNE AKUPLE OLARAK EK 20.000 TON KAPASİTELİ ÇELİK SİLO TİPİNDEKİ HUBUBAT DEPOLAMA ÜNİTELERİNİN VE DİĞER TESİS YAPILARININ YAPIMI İŞİNE AİT PROJELENDİRME, TEMİN, YAPIM, MONTAJ VE İŞLETMEYE ALMA İŞLERİ

ANAHTAR TESLİM GÖTÜRÜ BEDEL YÖNTEMİYLE

İHALE EDİLECEKTİR

İşverenin

Adı : TMO-TOBB Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk San. Ve Tic. A.Ş. (TMO-TOBB LİDAŞ)
Adresi : TOBB İkiz Kuleleri, Dumlupınar Bulvarı No:252 (Eskişehir yolu 9.km) D Blok Kat:27 06530 Çankaya/Ankara
Telefon Numarası : 0 312 219 63 84
Faks Numarası : 0 312 219 63 85
Elektronik Posta Adresi : info@tmo-tobblidas.com.tr

İhale konusu yapım işinin

İhale Tarihi ve Saati :16.01.2020, saat 15:00
Niteliği, Türü ve Miktarı :ÇORUM MERKEZ işyerinde mevcut olarak bulunan 9.600 tonluk çelik silo tesislerine akuple olarak ek 20.000 ton kapasitede çelik silo tesisleri diğer hizmet yapıları, saha imalatları, çevre duvarları, altyapılar enerji ve su temini, tüm inşaat, elektrik ve mekanik imalatları ile bu imalatların yapılması için gerekli olan tüm izin ve evraklar ile iskan ruhsatlarının alınmasının anahtar teslim götürü bedel içinde koordineli biçimde yapımı, temini, montajı, işletmeye alınması ve eğitimlerinin verilmesi işidir.
İnşaatın yapılacağı yerler : Çorum İli Merkez, Karaca Köyü 4214 ada, 17 parsel
İşin Süresi : Yer tesliminden itibaren 110 gün (yüz on gün) takvim günüdür.

İhale dokümanı; TOBB İkiz Kuleleri, Dumlupınar Bulvarı No:252 (Eskişehir yolu 9.km) D Blok Kat:27 06530 Çankaya/Ankara adresinde ve web sitesinde görülebilir ve satın alınabilir. İhale dokümanı satış bedeli 500,00 TL. (KDV dahil) dir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

 

İlgili Dosyalar :


Teklif Alma Sartnamesi

Sözleşme Genel Şartları

Tenkik Şartname

Silo Tesisi Proje dosyası

Silo Tesisi Ürün Akış Şeması