Gayrimenkul Satış İhalesi

TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ

LİSANSLI DEPOCULUK SAN. VE TİC. A.Ş.’NE AİT

ŞANLIURFA İLİ, EYYÜBİYE İLÇESİ, YENİCE MAHALLESİ, 3953 ADA 1 VE 3 NOLU PARSEL, N41-C-12-A PAFTADA KAYITLI GAYRİMENKULÜN

 

AÇIK ARTTIRMA USULÜ İLE SATIŞI

İHALE İLANI

 

  1. Mülkiyeti TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SAN. VE TİC. A.Ş.’ne ait Şanlıurfa İli, Eyyübiye İlçesi, Yenice Mahallesi, 3953 Ada 1 Ve 3 Nolu Parsel, N41-C-12-A Paftada Kayıtlı, tapu kaydında bulunan 15.306,31 m²’lik arsa ve üzerinde kurulu 9600 ton çelik silo ve müştemilatı ile 10.704,69 m² boş arsaya sahip gayrimenkulü açık arttırma usulü ile satışa çıkartılacaktır.

 

  1. İhale 30.06.2021 tarihinde saat 14:00’da Şanlıurfa Ticaret Borsası Paşabağı Mahallesi Zafer Caddesi N0: 13 Haliliye/Şanlıurfa adresinde yapılacaktır.

 

  1. İhaleye iştirak edecek İstekliler, teklif edilen bedelin %3’ü tutarında 90 takvim günü süreli geçici teminat mektubunu, imzalı teklif mektupları ve ihale şartnamesi ile birlikte ihale saatine kadar üzerinde ihalenin ve isteklinin adının yazılı olduğu kapalı bir zarf içinde alındı formu karşılığında ihalenin düzenleneceği adrese teslim edeceklerdir.

 

  1. İstekliler ihale şartnamesini ihale saatine kadar Şanlıurfa Ticaret Borsası Paşabağı Mahallesi Zafer Caddesi N0: 13 Haliliye/Şanlıurfa adresinden, ücreti (500,00TL) karşılığında temin edebilirler.

(Bu bedel ZİRAAT BANKASI KAMU KURUMSAL ŞUBESİ – TR11 0001 0017 4554 2570 9450 36 numaralı hesaba yatırılacaktır. Şanlıurfa Ticaret Borsası’ndan Şartname alacak katılımcılar şartname bedeline ilişkin banka dekontunun bir suretini Şanlıurfa Ticaret Borsası’na teslim edecek, bir suretini de ihale için verecekleri teklif dış zarfına koyacaklardır.)

 

  1. TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SAN. VE TİC. A.Ş. 4734 ve 2886 sayılı kanunlara tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine verip vermemekte, uygun bedelin tespitinde ve ihaleyi tamamen iptal etmekte serbesttir.

 

  1. Satılık gayrimenkule ait ihale şartnamesi Şanlıurfa Ticaret Borsası Paşabağı Mahallesi Zafer Caddesi N0: 13 Haliliye/Şanlıurfa adresinde ihale tarihinden 2 iş günü öncesine kadar görülebilir.

 

İhale Şartnamesi