Genel Kurul Çağrısı

Yönetim Kurulumuzun 23 Mart 2021 salı günü saat 16:30 da pandemi önlemleri kapsamında video konferansı ile yapmış olduğu Yönetim Kurulu Toplantısı’nda şirket Olağan Genel Kurul’unun 20 Mayıs 2021 Perşembe günü saat 14:00’de şirket merkezinde aşağıda belirlenen gündem maddeleri ile toplanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Genel Kurul Gündemi

  1. Açılış ve Saygı duruşu
  2. Divan Teşkili ve Divan Genel Kurul Zaptının imzalama yetkisinin verilmesi
  3. 2020 yılı Faaliyet Raporu, Bilanço, Gelir Tablosu’nun okunması , müzakeresi
  4. 2020 yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması , müzakeresi
  5. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibrası
  6. Kredi kapsamında 2020 yılı içerisinde yapımı gerçekleşen yatırımların, kapasite ve bedellerinin Genel Kurul bilgisine sunulması
  7. 2021 yılı tahmini bütçesinin görüşülmesi ve onaylanması
  8. Şirket Bağımsız Denetim Firması’nın belirlenmesi
  9. Dilek ve temenniler
  10. Kapanış

İlgili Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi  Genel Kurul Çağrısı’na aşağıdaki linkten erişim sağlayabilirsiniz.

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi – Genel Kurul Çağrısı